Larm 6 Rotorlarm AVC-01

Följ

Felsökning kan utföras helt eller delvis med hjälp av dessa instruktioner

Viktigt är att man endast utför felsökning där man har tillräcklig kunskap

och erfarenhet, detta speciellt vid felsökning där aggregatet är spänningssatt

Acetec tar inget ansvar för person eller egendomsskada vid felsökning

enligt denna instruktion.

Larm 6 Rotorlarm, Blinkande 6:a på manöverpanelen

Värmeväxlare roterar ej, OBS Värmeväxlare ( Rotor ) roterar endast när värmebehov finns

 

Slå av spänningsmatning till aggregat

 

Öppna aggregatlucka och kontrollera drivrem och rotormotor visuellt, om inget fel kan påvisas följ då nedan anvisning för felsökning

 

Gör test med öppen aggregatlucka, iakttag försiktighet vid vattenbatteri och låg utetemp

 

Slå på spänningsmatning till aggregatet

Ställ via manöverpanelen in parameter 21 och 31 enligt nedan instruktion:

Håll in knapp 1 och 3 i ca 2 sekunder tills siffran 1 visas på panelen

Tryck på knapp 3 till siffran 21 visas på på panelen

Håll in knapp 1 och tryck samtidigt på knapp 3 tills siffran 30 visas på panelen och släpp sedan knapp 1

Tryck på knapp 3 tills siffran 31 visas på panelen

Håll in knapp 1 och tryck samtidigt på knapp 3 en gång så att Of visas på panelen

Tryck sedan flera gånger på knapp 3 tills sifferfönster slockar helt

 

Nu har vi ökat temperaturinställningen till 30 grader och ställt av eftervärmebatteri

 

Detta för att säkerställa att värmeväxlare ska få startsignal från styrutrustning

 

OBS! Vid test och felsökning av larm 6 så kommer larm inom 30 sekunder om felet kvarstår

Därför kan man behöva kvittera larm flera gånger vid felsökning genom att bryta spänningsmatning eller trycka på kvittensknapp på kretskort

 

Om rotormotor startar:

Kontrollera om drivremmen slirar på värmeväxlare eller rotormotorns remskiva genom att bromsa rotor något med för hand, rotor kan hållas fast om man håller för hårt men ska starta direkt när man släpper på trycket

 

Slå av spänningsmatning till aggregatet

Sitter remskivan fast på rotormotorns axel ?, remskivans stoppskruv ska sitta ordentligt fastskruvad mot motoraxelns platta del

På värmeväxlaren sitter en rund magnet fastskruvad, denna skickar impulser till styrutrustningen när den passerar rotationsvakten, rotationsvakten är en ”gråvit” rund givare i plast, kontrollera att avståndet mellan magnet och givare är max 15mm

 

Kontrollera rotationsvaktens kablar ( vita), dessa är anslutna till plint 30 – 31 på kretskort

Lossa rotationsvaktens kablar genom att trycka på orange knapp och tag loss kablar från plint 30 och 31, kontrollera skalning som ska vara ca 7 – 10mm, vira ihop, tryck på orange knapp och återmontera kabel, släpp orange knapp för att låsa kabel

 

 

Om rotormotor inte startar:

Slå av spänningsmatning till aggregatet

Lägg av drivremmen från rotormotorns remskiva

Vrid på remskivan för hand, den ska gå att lite segt men ska gå att vrida för hand

Om remskivan sitter fast eller går mycket tungt är rotormotor trasig

Öppna rotormotorns elkontakter ( 2st krysskruvar i kontaktens lock )

Kontrollera kablar i rotormotors båda elkontakter så att ingen kabel lossnat

 

Slå till spänning till aggregatet

Kontrollera spänning ( 230V ) mellan plint A och B i kontakten närmast rotormotor

 

Slå av spänning till aggregatet

Kontrollera kablar på kretskort plint 22,23 och 24 genom att trycka på orange knapp, kontrollera skalning ca 7-10mm, vira ihop, tryck på orange knapp, återmontera kabel och släpp orange knapp för att låsa kabel

 

Om rotormotor är svag men kan hjälpas igång genom att vrida på värmeväxlare:

Slå av spänning till aggregatet

OBS! När kondensatorns kablar lossas så iakta försiktighet, ta ej i kabeländar, sätt ihop kondensatorns kablar först för att ladda ur kondensatorn innan Ni tar i dessa kabeländar 

Kontakt med ej urladdad kondensator utgör normalt ingen fara men obehag kan upplevas

Kontrollera kondensators kablar på plint 20 och 21 genom att trycka på orange knapp, kontrollera skalning ca 7-10mm, vira ihop, tryck på orange knapp, återmontera kabel och släpp orange knapp för att låsa kabel

Kondensators ohm värde kan också kontrolleras genom ohmmätning, värdet står på kondensator

Glöm ej att ställa tillbaka parameter 21 ( temperaturinställning ) och att ställa parameter 31 ( eftervärmebatteri ) i lägen On enligt tidigare instruktion på sidan 4

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer