Larm 3 Tilluftsgivare AVC-02

Följ

Felsökning kan utföras helt eller delvis med hjälp av dessa instruktioner

Viktigt är att man endast utför felsökning där man har tillräcklig kunskap

och erfarenhet, detta speciellt vid felsökning där aggregatet är spänningssatt

Acetec tar inget ansvar för person eller egendomsskada vid felsökning

enligt denna instruktion.

Larm 3 Tilluftsgivare, blinkande 3:a på manöverpanelen

Slå av spänningsmatning till aggregat

Kontrollera att tilluftsgivaren är placerad i tilluftskanal

Kontrollera givarkabel för skador mellan givare och aggregat

Kontrollera anslutning och skalning på plint 41 – 42, tryck på orange knapp för att

lossa kabel, kontrollera skalning som ska vara ca 7-10 mm, vira ihop, tryck på orange knapp

och återmontera kabel

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer