Larm 3 Templarm AVC-01

Följ

Felsökning kan utföras helt eller delvis med hjälp av dessa instruktioner

Viktigt är att man endast utför felsökning där man har tillräcklig kunskap

och erfarenhet, detta speciellt vid felsökning där aggregatet är spänningssatt

Acetec tar inget ansvar för person eller egendomsskada vid felsökning

enligt denna instruktion.

Larm 3 Tilluftstemperatur under 5 grader, blinkande 3:a på manöverpanelen

Kontrollera att eftervärmebatteri inte är avslaget, parameter 31 ska vara i läge ON

Är luftflöden injusterade, uppmätta av injusteringskunnig ?

Frånluftsflödet ska vara något högre än tilluftsflödet

Se broschyr och parameterlista, kontrollera parameter 11 till 18 som är fläktinställningar

Är filter mycket smutsiga ? Kontrollera speciellt frånluftsfilter och byt vid behov

 

Vid A70T, om grundflöde i kök tas via spiskåpa så leder detta till lägre värmeåtervinning

och problem att hålla rätt tilluftstemperatur vid låg utetemperatur

Kontrollera spjällskivan i spiskåpan genom att ta bort filter, spjällskiva ska sluta tätt när

spjällreglaget stängt spjället i kåpan

Ingen öppning ska finnas i spjällskiva, tejpa igen öppningen för att akut lösa problem

med låg tilluftstemperatur, grundflöde i kök ska tas via separat frånluftsdon och inte via

spiskåpa

Kommer larm vid hög utetemperatur ? Byt svart relä på kretskort genom att lossa trådbygel

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer