Larm 1 Kommunikationslarm AVC-02

Följ

Felsökning kan utföras helt eller delvis med hjälp av dessa instruktioner

Viktigt är att man endast utför felsökning där man har tillräcklig kunskap

och erfarenhet, detta speciellt vid felsökning där aggregatet är spänningssatt

Acetec tar inget ansvar för person eller egendomsskada vid felsökning

enligt denna instruktion.

Larm 1 Kommunikationslarm, blinkande 1:a på manöverpanelen

Kontrollera parameter 5 enligt broschyr och parameterlista

 

Kontrollera modularkabel mellan kretskort i aggregat och manöverpanel,

tag ur kontakter på kretskort och manöverpanel och klicka tillbaka dessa

När kontakter sitter monterade kan man vicka lite på kontakten för att kontrollera

eventuellt glappkontakt i hon och hankontakt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer