Larm 7 Tilluftfläkt AVC-02

Följ

Felsökning kan utföras helt eller delvis med hjälp av dessa instruktioner

Viktigt är att man endast utför felsökning där man har tillräcklig kunskap

och erfarenhet, detta speciellt vid felsökning där aggregatet är spänningssatt

Acetec tar inget ansvar.

Larm 7 Tilluftsfläkt, Blinkande 7:a på manöverpanelen

Slå av spänningsmatning till aggregatet och vänta minst 2 minuter

Öppna aggregatlucka

Snurra fläkthjul för hand som ska rotera lätt utan missljud

Kontrollera lagerfel eller om fläkthjul tar i inloppskona

 

Slå på spänningsmatning till aggregat

Tryck på knapp 1 på manöverpanel så att aggregatet går i lägsta driftsläge

OBS! vid låg utetemperatur kan tilluftsfläkt vara tillslagsfördröjd 1 minut

 

Kontrollera parameter 91 via manöverpanelen

Håll in knapp 1 och 3 samtidigt i ca 2 sekunder tills siffran 1 visas på panelen

Tryck knapp 3 tills siffran 91 visas på panelen

Håll in knapp 1 för att läsa av parametervärdet

Parametervärdet ska vara 2 för A390T, A400S, A600ST och A900ST

och 1 för alla övriga aggregat

Ändra parameter 91 om värdet är felaktigt enligt nedan instruktion

 

Alternativ 1 för manöverpanel märkt AVC-02

Slå av spänningsmatning till aggregatet

Håll in kvitteringsknappen på kretskortet och slå samtidigt till spänningsmatning

Håll in kvitteringsknappen tills 4st lysdioder invid kvitteringsknappen växelvis tänds

Släpp kvitteringsknappen

Tryck på knapp 3 till siffran 91 visas på panelen

Håll in knapp 1 och tryck samtidigt på knapp 3, ställ 2 för A390T, A400S, A600ST, A900ST

och 1 för alla övriga aggregat

Släpp knapp 1

Tryck knapp 3 tills sifferfönster slocknar

Alternativ 2 för manöverpanel märkt acetec

Ändra parameter 91 enligt instruktion i broschyr i programmeringsläge 2

 

Öppna båda fläktkontakterna ( 2st krysskruvar i kontaktens lock ) och kontrollera fastsättning av kablar

 

Slå på spänningsmatning till aggregat

Mät i kontakten närmast fläkten mellan plint A och B där ska det finnas 230V AC spänning

och mellan plint D och E ska det finnas mellan 2 till 10V OBS! DC spänning

Kontrollera också att det finns kontakt mellan C och plint 13 på kretskort

 

Slå av spänningsmatning till aggregat

Kontrollera kablar på plint 11 till 15 på kretskort genom att trycka på orange knapp, kontrollera skalning ca 7-10mm, vira ihop, tryck på orange knapp, återmontera kabel och släpp orange knapp för att låsa kabel

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer