Larm 17 Servicelarm AVC-02

Följ

Felsökning kan utföras helt eller delvis med hjälp av dessa instruktioner

Viktigt är att man endast utför felsökning där man har tillräcklig kunskap

och erfarenhet, detta speciellt vid felsökning där aggregatet är spänningssatt

Acetec tar inget ansvar för person eller egendomsskada vid felsökning

enligt denna instruktion.

Larm 17 Servicelarm, Blinkande 17 på manöverpanelen

Denna indikering är inget fellarm utan en påminnelse om service ( filterbyte)

Kvittering kan göras på 3 sätt

 

1: Håll in knapp 2 i ca 5 sekunder ( finns ej i alla programversioner )

 

2: Ställ parameter 7 i lägen ON genom att:

Håll in knapp 1 och 3 samtidigt tills siffran 1 visas på manöverpanelen

Tryck knapp 3 tills siffran 7 visas

Håll in knapp 1, nu visas Of, fortsätt hålla in knapp 1 och tryck en gång på knapp 3

Nu visas ON, släpp knapp 1 och tryck på knapp 2 tills displayfönster slocknar

 

3: Tryck på kvittensknapp på kretskort

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer