Funktionskontroll

Följ

Denna dokumentation gäller för EvoDry PD, PD150, PD250 och PD400

Om man vill kontrollera avfuktarens funktion kan man göra det genom en metod som vi kallar "Funktionskontroll"

 

Steg 1


Bryt alltid strömmen till avfuktaren

 

Steg 2


Öppna locket och ta bort luftfiltret

 

Steg 3


Ställ hygrostaten (fuktstyrningen) på lägsta värde.
Beroende på årsmodell kan de förekomma olika hygrostat

 

Steg 4

Sätt tillbaka stickkontakten, avfuktaren startar.
Kontrollera att våtgasspjäll och spjällarm ser hela ut och stänger torrluftsanslutningarna.

OBS! Spjället skall sluta tätt då locket är monterat till en följd av lufttrycket som bildas.

 

Steg 5

Stäng locket och låt avfuktaren fortsätta att arbeta.

 

Steg 6

Avfuktaren arbetar i två faser

Fas 1. Våtgasfas som pågår i 4 minuter.

Fas 2. Torrluftsfas som pågår i 6 - 10 minúter.

Gör så här
Håll handen ca 10cm från våtgasutloppet.

Där skall det upprepade gånger, blåsa varm och fuktig luft i 4 minuter (fas 1) och nästan ingen luft i 6 - 10 minuter (fas 2). Under fas 1 (4 minuter) blir luften varmare än temperaturen i utrymmet som avfuktaren står i.

Dessa faser upprepar sig så länge avfuktningsprocessen pågår. Temperaturen i våtgasutloppet skall vara minst 30 grader varmare än temperaturen i utrymmet som avfuktaren står i.

T ex om temperaturen i krypgrunden är 10 grader ska luften som blåser ut från våtgasutloppet vara minst 40 grader. Obs temperaturen kan variera något beroende på fuktbelastningen i utrymmet. Luften ska bli kännbart varmare under våtgasfasen.

OBS Temperaturen kontrolleras i slutet av våtgasfasen, dvs efter 3,5 - 4 minuter.

Om det uppför sig på detta sätt, kan man på goda grunder anta att avfuktaren fungerar korrekt.

Steg 7

  1. Bryt strömmen igen på avfuktaren.
  2. Lossa locket.
  3. Ställ in hygrostaten till önskad fukthalt (fabriksinställning 60%)
  4. Montera tillbaka filtret. Kontrollera så att det är helt och rent.
  5. Montera tillbaka locket.
  6. Anslut stickkontakten

KLART!

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer