Den gula lysdioden på det lilla kretskortet PD-serien

Följ

Gäller alla våra avfuktare med ett inbyggt kretskort som styrsystem.

Lysdioden på det lilla kretskortet sitter intill den ratt (röd) som man ställer in fuktbörvärdet på.

Lysdioden lyser om det är mer än 2% fuktigare än vad som är inställt som fuktbörvärde.
Lysdioden är släkt om det är mer än 2% torrare än vad som är inställt som fuktbörvärde.
Detta gäller oavsett hur omkopplaren för fuktstyrning är inställd.

På avfuktare som inte har display där fukthalten visas i klartext kan man använda en metod för
att se vilken fukthalt avfuktaren uppfattar vid ett visst tillfälle, se nedan.

Alt. 1
Dioden lyser och du vill veta den verkliga fukthaltenVrid försiktigt börvärdesratten uppåt. När du kommit 2% ifrån det verkliga fuktvärdetvärdet börjar den
gula lysdioden att blinka. Vrider du ytterligare uppåt kommer lysdioden
att slockna. Då har du passerat den fukthalt som avfuktaren ”just då”
uppfattar.

Observera att fläkten måste vara i drift för att ge korrekt värde.

Alt. 2
Dioden är släkt och du vill veta den verkliga fukthaltenVrid försiktigt börvärdesratten nedåt. När du kommit ca: 2% ifrån det verkliga fuktvärdet börjar den
gula lysdioden att blinka. Vrider du ytterligare uppåt kommer den lysdioden
att tända. Då har du passerat den fukthalt som avfuktaren ”just då”
uppfattar.

Observera att fläkten måste vara i drift för att ge korrekt värde.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer