Byte av programvara på spiskåpa 392-A70T

Följ

Byte av styrprogram

Vid spiskåpa 392 till A70T måste följande programändring göras A70T med spiskåpa 392

1: Bryt spänning till aggregat
2: Öppna aggregatlucka och tag bort täckplåt för styrutrustning
3: På kretskort finns en kvittensknapp vid de 4st små lysdioderna
4: Håll in kvittensknapp samtidigt som spänning slås på
5: Fortsätt hålla in kvittensknapp tills de 4st lysdioderna börjar lysa och "vandra runt"
6: Släpp kvittensknappen
7: På manöverpanelen står nu siffran 1
8: Tryck på höger knapp på manöverpanelen tills siffran 92 visas, stanna där
9: Håll in vänster knapp och siffran 2 visas, håll kvar vänster knapp och tryck på höger knapp
10:Siffran 1 visas
11:Släpp vänster knapp och tryck höger knapp 1 gång
12:Nu är man ute ur testmode och inställning av program är klar

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer