Kvittering av servicelarm

Följ

Tryck samtidigt och  i 2 sekunder.
Nu visas den första programparametern i displayfönstret.
Gå till parameter 7 med
Håll in . Nu visas OF i displayen.
Fortsätt hålla in  och tryck samtidigt in
Nu visas ON i displayen. Släpp knapparna.
Tryck flera gånger tills programmeringsläget lämnas.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer